Dimnjačarski obrt Eko-dim


vl. Hrvoje Horvat
LJ. GAJA 1C
32 100 Vinkovci
OIB: 55232200465
ekodim@ekodim.hr
Koncesijska područja:
Grad Vinkovci, Bošnjaci, Lovas, Tordinci, Tompojevci, Andrijaševci, Markušica, Bogdanovci, Negoslavci, Gorjani, Nijemci, Tovarnik, Ivankovo, Mikanovci, Privlaka

Dokumenti

OBAVIJEST

Andrijaševci - Opći uvjeti - Cjenik HRK - Cjenik EUR

Bošnjaci - Opći uvjeti - Cjenik HRK - Cjenik EUR

Nijemci - Opći uvjeti - Cjenik HRK - Cjenik EUR

Tompojevci - Opći uvjeti - Cjenik HRK - Cjenik EUR

Vinkovci - Opći uvjeti - Cjenik HRK - Cjenik EUR

Bogdanovci - Opći uvjeti - Cjenik HRK - Cjenik EUR

Ivankovo - Opći uvjeti - Cjenik HRK - Cjenik EUR

Markušica - Opći uvjeti - Cjenik HRK - Cjenik EUR

Lovas - Opći uvjeti - Cjenik HRK - Cjenik EUR

Negoslavci - Opći uvjeti - Cjenik HRK - Cjenik EUR

Privlaka - Opći uvjeti - Cjenik HRK - Cjenik EUR

Tovarnik - Opći uvjeti - Cjenik HRK - Cjenik EUR

Mikanovci - Opći uvjeti - Cjenik HRK - Cjenik EUR

Borovo - Opći uvjeti - Cjenik HRK - Cjenik EUR

Gorjani - Opći uvjeti - Cjenik HRK - Cjenik EUR

Tordinci - Opći uvjeti - Cjenik HRK - Cjenik EUR

Županja - Opći uvjeti - Cjenik HRK - Cjenik EUR

Na sve navedene cijene i cjenike odnosi se fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK.


Dimnjačarski poslovi

U svom dimnjačarskom području koncesionar je jedini ovlašten za obavljanje dimnjačarskih poslova a to su:

 • provjera ispravnosti i funkcioniranja dimovodnih objekata i uređaja za loženje
 • redoviti pregled dimovodnih objekata i uređaja za loženje (ispitivanje požarne sigurnosti i plinotjesnosti)
 • kontrola i čišćenje dimovodnih objekata
 • kontrola povrata dimnih plinova kod plinskih trošila
 • odštopavanje dimnjaka
 • pregled dimnjaka kod priključenja novog trošila ili ventilacije
 • čišćenje i ispitivanje ventilacijskih i sličnih uređaja
 • snimanje unutrašnjosti dimnjaka i spojnih dijelova
 • spaljivanje i vađenje čađe iz dimovodnih objekata
 • kontrola priključka trošila
 • čišćenje dimovodnih (priključnih) cijevi
 • pregled dimovodnih objekata tijekom gradnje, rekonstrukcije ili sanacije te izdavanje suglasnosti na izvedbeno tehničku dokumentaciju
 • čišćenje ložišnih uređaja (kotlova, kamina, peći, štednjaka, peći za spaljivanje)
 • kontrola ložišta i ispitivanje emisije plinova
 • kemijsko i strojno čišćenje peći i kotlova
 • strojno čišćenje dimnjaka i skidanje naslaga čađe (smole) bez ispaljivanja
 • ispaljivanje dimnjaka
 • izdavanje ateste za postojeće i novo sagrađene dimnjake
 • snimanje prohodnosti dimnjaka video kamerom
 • pored gore navedenih poslova obavit će se i drugi poslovi u okviru dimnjačarske djelatnosti, a u svrhu poduzimanja mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

SAVJETI ZA SEZONU GRIJANJA

Dolaskom hladnijih dana i nižih temperatura započinje sezona grijanja stambenih, poslovnih i gospodarskih prostora što povećava opasnost od požara, eksplozija i trovanja ugljičnim monoksidom (CO). Kako bi se izbjegli takvi tragični događaji, plinska trošila i trošila na tekuća goriva (plamenici, protočni bojleri) potrebno je obavezno servisirati jednom godišnje i to od strane ovlaštenih stručnih servisera jer će se na taj način povećati sigurnost i racionalizirati potrošnja goriva. Potrebno je da ovlašteni dimnjačar pregleda i očisti sve dimnjake prije sezone loženja, a kasnije u rokovima koji su određeni gradskim ili općinskim odlukama. O rokovima čišćenja pitajte svog dimnjačara. Izvanredne preglede i čišćenje dimnjaka potrebno je učiniti prilikom svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva.

Zapamtite, samo ispravano izveden, pregledani i očišćen sustav grijanja je onaj koji se može koristiti na siguran i pouzdan način.

Dimnjačara treba zvati:
kada dimnjak dobro ne vuče ili uopće ne vuče •  kada senzor na plinskom trošilu upozorava na nepravilan rad dimnjaka •  kada kod upotrebe plinskog trošila dolazi do vlaženja glatkih površina u prostoru, postoji mogućnost da se radi o povratu dimnih plinova •  kada iz dimnjaka osjetimo neugodan miris •  kada čujemo da se nešto urušava u dimnjaku •  kada dođe do provlaživanja dimnjaka nakon nastanka požara u dimnjaku •  prije priključivanja novog trošila na korišteni dimnjak • prije priključivanja trošila na novi ili nekorišteni dimnjak •  pri namjeri promjene ložišta i/ili vrste goriva, tada je nužno ishodovati pozitivni nalaz o dimnjaku i tek onda krenuti u financijske troškove

Radnje i pojave koje uvelike otežavaju posao dimnjačaru :
spajanje trošila na dimnjak bez znanja područnog dimnjačara •  promjena vrste goriva bez znanja područnog dimnjačara •  nemogućnost pristupa svim dijelovima dimnjaka •  nemogućnost demontaže dimovodne (priključne) cijevi •  izrada novog priključka na već postojećim dimnjacima bez znanja područnog dimnjačara •  izvođenje raznih vrsta sanacija dimnjaka bez znanja područnog dimnjačara •  izgradnja novih dimnjaka bez znanja područnog dimnjačara